Usein Kysytyt Kysymykset


Olemme koonneet tähän yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia Mindfindrista. Jos sinulla on kysyttävää Mindfindrin toiminnasta, voit olla yhteydessä meihin sähköpostilla mindfindr@mindfindr.com.

Kenelle Mindfindr personal-palvelu on tarkoitettu?

Mindfindr personal -palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille. Mindfindr -palvelusta on saatavilla myös yrityksille ja organisaatioille tarjottava SaaS/B2B-palvelu.

Mihin Mindfindrin soveltuvuusarvio perustuu? Onko testillä tieteellistä validiteettia?

Mindfindr on pitkäaikaisen tutkimus- ja kehitystyön tulos (ks. Mindfindrin tutkimuksellinen tausta). Menetelmällä on arvioitu useita tuhansia käyttäjiä ja arviointeihin on yhdistetty haastatteluita ja muita tilastollisia menetelmiä. Teoreettisesti menetelmä pohjautuu persoonallisuusarvioiden osalta mm. Big Five luokitukseen ja kyvykkyyksien osalta on empiirisen tutkimuksen pohjalta jalostettu Gardnerin moniälykkyydestä esittämää mallia: matemaattisen, kielellisen ja spatiaalisen hamottamiskyvyn ohella yksilöllä voi olla muitakin työssä menestymisen kannalta hyödyllisiä vahvuuksia.

Tarvitseeko Mindfindr soveltuvuusarvioinnin tulkinnassa olla psykologi tai henkilöstöalan asiantuntija?

Ei, mutta HR-alan koulutuksesta ja työkokemuksesta on toki hyötyä tulosten tulkinnassa. Tavalliselle käyttäjälle Mindfindr-palvelu tarjoaa selkeät, sanalliset ja graafiset tulokset sekä niihin liittyvät tulkintaohjeet.

Mindfindrissa on kattava ammattilista. Mitä ammatteja Mindfindr palvelussa on?

Palvelussa on nykyisellään yli 350 ammattia ja uusia ammatteja lisätään jatkuvasti. Mindfindr ammattiluokituksen lähtökohtana on ISCO-luokitus. Tulosraportissa on listattuna vastaajan profiiliin parhaiten soveltuvat ammatit.

Mihin Mindfindrin edullinen hinta perustuu?

Mindfindr on täysin automatisoitu verkkopalvelu. Uuden ajan liiketoimintamallimme perustuu globaaliin palvelutarjontaan suurilla volyymeilla. Asiakasorganisaatioiden saama etu ei perustu laadun joustamiseen: palvelu on kehitetty psykologian alalla tavallisten periaatteiden mukaan. Pitkäkestoisessa prosessissa on varmistettu menetelmän ennustavuus kriteeri- ja ristivalidoinnin avulla.

Library Student
© Mindfindr Oy 2024