Johtajuustyyli


Mindfindrin johtajuusarvio käsittää kolme tasoa. Perusraportissa esitetään vastaajan johtajuusindeksi, joka kuvaa henkilön yleistä johtajuuspotentiaalia viisiportaisella asteikolla. Tällöin on huomioitava, että vaikka henkilön yleinen pyrkimys toimia perinteisissä, laajasti määritellyissä johtamistehtävissä ei olisi erityisen vahva, tällä voi olla valmiuksia esimerkiksi valmentaja-tyyppiseen esimiestyöhön tai kehitysjohtajuuteen.

Laajassa raportissa esitetään lisäksi vastaajan johtajuustyypit ja - tyylit. Johtajuustyyppejä ovat prosessijohtajuus, tulosjohtajuus, kehitysjohtajuus ja muutosjohtajuus. Kolmas näkökulma erittelee kahdeksan johtamistyylin painotuksia.

Vastaaja voi hyödyntää raporttia esimiehenä ja johtajana kehittymisen tukena. Organisaatioissa analyysi tukee kehittämistä, rekrytointia, voimavarojen kohdentamista sekä rakennettaessa johtoryhmiä ja suunniteltaessa johtajien valmennusta.

Laajassa raportissa vastaajan kaksi vahvinta johtamistyyppiä ja johtamistyyliä on kuvattu yksityiskohtaisesti.

Prosessijohtajat ylläpitävät käytännöllisiä prosesseja ihmisten parissa

  • Ymmärtävä vakauttaja
  • Osallistuva kannustaja

Tulosjohtajat kiinnittävät huomiota näkyviin tuloksiin ja tehokkuuteen

  • Määrätietoinen toimeenpanija
  • Osallistuva ratkaisija

Kehitysjohtajat fasilitoivat toimintojen kehittämistä ihmislähtöisesti

  • Näkemyksellinen uudistaja
  • Innostava valmentaja

Muutosjohtajat tuottavat ja implementoivat strategioita

  • Strateginen toimeenpanija
  • Analyyttinen uudistaja
© Mindfindr Oy 2024