Palvelu


Persoonallisuus

Mindfindr tuottaa vastaajalle persoonallisuuden kuvauksen, joka perustuu tieteellisesti päteviksi osoitettujen persoonallisuusulottuvuuksien muodostamaan kokonaisuuteen. Vastaaja voi saada kaksi erilaista kuvausta, mikäli tulos asettuu kahden ratkaisun väliin.

Lue lisää
Kompetenssit

Mindfindrissa kompetenssit tarkoittavat henkilön luontaisiin taipumuksiin perustuvia taitoja, kykyjä ja valmiuksia, joita voi hyödyntää erilaisissa tehtävissä.

Lue lisää
Johtajuus

Johtajuuden käsite on varsin laaja-alainen. Elinkeino- ja ammattirakenteen nopean muutoksen myötä johtajuus on joidenkin näkemysten mukaan tietointensiivisessä taloudessa muuttumassa jopa vanhanaikaiseksi, koska esimiehet eivät useinkaan voi hallita alaistensa erikoistumista ja syvällistä osaamista edellyttäviä tehtäviä.

Lue lisää
Ammatit

Mindfindr tuottaa vastaajalle listauksia soveltuvuudesta eri tehtäviin koulutustasoittain. Nämä listat ovat suuntaa-antavia ja ne tulee tulkita siten, että vastaajan kanssa samankaltaisia tuloksia saaneet henkilöt keskimäärin viihtyvät ja menestyvät kyseisissä tehtävissä.

Lue lisää
Työskentelytyyli

Mindfindrin työskentelytyylejä kuvaava raportti koostuu 10 dimensiosta, jotka esitetään graafina ja taulukossa.

Lue lisää
Tiimityöskentelytyyli

Tiimityöskentelytyylit ja tiimiroolit kuvaavat, minkälaisia rooleja ja tehtäviä vastaajat todennäköisesti omaksuvat luontaisesti ihmisten organisoituessa ryhmänä tekemään yhteistyötä.

Lue lisää
Johtajuustyyppi

Hahmota sisäisen johtajuutesi tyyppi ja löydä asiantuntijaotteesi sovellusalueet. Malli kuvaa luontaisesti vahvimmat johtamisen osa-alueet neljän tyypin kehyksessä

Lue lisää
Johtajuustyyli

Mindfindrin johtajuusarvio käsittää kolme tasoa. Perusraportissa esitetään vastaajan johtajuusindeksi, joka kuvaa henkilön yleistä johtajuuspotentiaalia viisiportaisella asteikolla.

Lue lisää
© Mindfindr Oy 2024